mei 2, 2018

Project Herkenningssysteem

Introductie

Wij van illi Engineering zijn de ontwikkelaars van het Magisch Interactief Schilderij (MIS), voor mensen die leven met dementie. Een belangrijk onderdeel van het MIS is het verzamelen van informatie van de bewoners die op de zorglocatie wonen. Dit doen wij in samenwerking met de familieleden en verzorging. Vervolgens verwerken wij deze informatie tot een persoonlijk profiel in het MIS.

Het persoonlijke profiel bestaat o.a. uit favoriete muziek gecombineerd met beelden van het adres waar iemand heeft gewoond, geboorteplaats, familiefoto’s etc. Via het bedieningspaneel van het MIS kan een persoonlijk profiel voor een bewoner gestart worden. Het doel hiervan is het ophalen van een positieve herinneringen.

Opening

Op woensdag 23 mei om 14:00 uur wordt het project officieel geopend bij Amsta – Jan Bonga afdleing Acacia. Bent u geïnteresseerd om de opening bij te wonen? Stuur dan een email naar: info@interactiefschilderij.nl

Pilot

Met de ontwikkeling van het “herkenningssysteem” kunnen wij met het MIS nog een stap verder gaan, namelijk dat bewoners zelf hun persoonlijk profiel kunnen starten en bekijken! Met andere woorden, wanneer de bewoner met tag (bijv. ketting of armband) in de buurt komt van het MIS, dan wordt van de bewoner zijn favoriete video automatisch afgespeeld.

Tijdens de Pilot gaat er gekeken worden naar hoe het herkenningssysteem het best kan worden ingezet en wat het effect hiervan is op de bewoners en personeel.

Testlocatie

Sinds november 2015 bevindt het Magisch Interactief Schilderij (MIS) op Amsta-locatie Jan Bonga afdeling Acacia. De reden dat de pilot op Acacia gaat plaatsvinden is door de diversiteit aan bewoners en omdat er veel ruimte is om rond te lopen.

Het plan is om het MIS op te hangen aan de muur in de gang tussen de woonkamers in. Na overleg met Anja Meijer (Activiteitenbegeleidster Amsta) is besloten om het MIS te plaatsen in de tweede woonkamer, omdat daar de meeste mensen naar toe gaan en er ruimte is om even tot jezelf te komen.

Doelstelling

Het doel van het project is om te onderzoeken hoe het herkenningssysteem het best ingezet kan worden en te ervaren/concluderen wat de effecten van het herkenningssysteem zijn.  Om het project goed vorm te geven is de volgende hoofdvraag opgesteld: Wat is het effect van het herkenningssysteem bij mensen die leven met dementie?

Daarnaast zijn er nog enkele deelvragen opgesteld:

 • Welk soort tag wordt het best gedragen door de bewoners? (ketting, armband, etc.)
 • Welke content is het meest geschikt om in te zetten bij het herkenningssysteem? (Familiefoto’s, muziek, woonplaats)
 • Wat is de reactie van de bewoner met of zonder tag dat langs het MIS loopt?
 • Welke scenario’s komen voor? Hoe reageert het systeem daar op? (Bijv. twee mensen staan voor het MIS)

Onderzoek

Opnames / onderzoeksmethoden
De meetresultaten mogen niet worden beïnvloed door fysieke aanwezigheid van een onderzoeker. Om deze reden wordt er een camera opgehangen in buurt van het MIS. Bij de videobeelden wordt gekeken naar de reacties van de bewoners op het MIS. Voor de opnames zijn de volgende punten opgesteld:

 • illi Engineering zorgt voor de apparatuur en installatie
 • Videobeelden worden maximaal 72 uur opgeslagen (gesloten circuit)
 • De reacties van de bewoners worden in het observatieformulier opgeslagen
 • Minimaal 2x per week komt illi Engineering langs om observaties uit te voeren

Als onderzoeksmethode wordt gebruik gemaakt van een zogenoemde “nulmeting” en “1-meting”. Bij nulmetingen wordt de situatie vastgesteld als het MIS uitstaat en bij de 1-metingen  als het MIS met het herkenningssysteem aanstaat. Op deze manier kunnen de situaties met elkaar vergeleken worden.

Zorgmedewerkers
Gedurende de pilot zal illi Engineering interviews afleggen bij zorgmedewerkers van de afdeling. Daarmee kijken wij naar hun observaties en ervaringen:

 • Wat vinden ze van de werking/effect van het herkenningssysteem?
 • Wat vinden de bewoners van die tags dragen?
 • Hoe is de sfeer op de afdeling? Wel of niet rustiger?
 • Wat merkt u aan het gedrag van de bewoner?

Daarnaast wordt er een dagboek bijgehouden door de zorgmedewerkers (illi Engineering zorgt voor dit dagboek en legt dit bij Amsta Jan Bonga). In dit dagboek worden korte dagelijkse bevindingen opgeschreven. Bevindingen kunnen van alles zijn, denk aan mooie momenten die zijn meegemaakt, veranderingen in gedrag dat opvalt, of een bewoners zijn tag bijvoorbeeld ineens niet meer wil dragen.

Privacy

Bewoners of hun naasten geven toestemming om beeldmateriaal te gebruiken en mee te doen aan deze pilot . Bewonersgegevens worden geanonimiseerd weer gegeven in het onderzoeksverslag. Zoals beschreven dienden de video beelden slechts ter observatie, wordt er gebruik gemaakt van een gesloten circuit en de beelden na 72 uur verwijderd. Op deze manier voldoen wij aan de privacy richtlijnen en kunnen wij in staan voor de privacy van de bewoners.