Privacyverklaring


Algemene privacyverklaring

  • Door het aangaan van een overeenkomst met illi Engineering wordt aan illi Engineering toestemming verleend voor verwerking van verkregen persoonsgegevens. Deze persoonsgegevens zal illi Engineering uitsluitend gebruiken voor haar eigen activiteiten.
  • In navolging van de wet Persoonsregistratie (bescherming privacy) worden deelnemersgegevens vertrouwelijk behandeld en niet zonder toestemming van de desbetreffende deelnemer aan derden (ter inzage) verstrekt. Iedere deelnemer heeft recht op inzage van alle op hem of haar betrekking hebbende stukken.
  • illi Engineering bewaart alle gegevens van mantelzorgers en bewoners op een beveiligde plek.
  • illi Engineering behoudt het recht voor om de Privacy Statement te allen tijde te wijzigen.

Welke persoonsgegevens verzamelen wij van u en waarvoor gebruiken wij deze gegevens?
Via het invulformulier op https://www.interactiefschilderij.nl/ (of de papieren versie) kunt u een persoonlijk profiel aanmaken voor het Magisch Interactief Schilderij (MIS). De contactgegevens die illi Engineering nodig heeft is alleen de naam, e-mailadres en telefoonnummer van de mantelzorger. Als u geslacht en/of relatie invult, dan kunnen wij u persoonlijke aanspreken in onze communicatie. Illi Engineering gebruikt deze gegevens voor contact over persoonlijk profiel en updates aan het MIS.

Al het contact tussen mantelzorgers en illi Engineering worden als strikt vertrouwelijk beschouwd. Illi Engineering zal dan ook aan niemand, ook niet aan opdrachtgever, enige mededeling doen over de inhoud en het verloop van deze contacten, tenzij hiervoor uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven

Gebruik gegevens persoonlijk profiel
De gegevens van het invulformulier worden enkel gebruik voor het aanmaken en beheren van de persoonlijke profielen van het MIS. Illi Engineering verwerkt onder andere de volgende gegevens:

  • NAW gegevens;
  • Geboortedatum, geboorteplaats, geslacht, zorglocatie;
  • Favoriete muziek, beroep, sport, hobby, idool, TV programma, instrument, dier;
  • Persoonlijke content;

Alle gegevens zijn optioneel en verstrekt u vrijwillig. Bij het invullen van het invulformulier is het verplicht om akkoord te gaan met de algemene voorwaarden van illi Engineering.

Geheimhouding
illi Engineering is verplicht tot geheimhouding tegenover derden van alle vertrouwelijke informatie die hij in het kader van de overeenkomst van opdrachtgever of uit andere bron heeft verkregen. Behalve wanneer de wet dan wel een daartoe bevoegd overheidsorgaan haar verplicht tot openbaarmaking van bepaalde gegevens. Alle informatie die door Opdrachtgever is meegedeeld of die voortvloeit uit de aard van de informatie, geldt als vertrouwelijk. Illi Engineering draagt er zorg voor dat deze verplichting ook wordt opgelegd aan eventuele werknemers of derden die door haar bij een Dienst worden ingeschakeld.

Bewaartermijn van uw persoonsgegevens
illi Engineering bewaart de gegevens voor de persoonlijke profielen op een beveiligde server en in het MIS. U kunt het persoonlijk profiel opzeggen via de mail info@interactiefschilderij.nl of telefoonnummer 0612455448. Indien gewenst kan illi Engineering binnen één maand de persoonsgegevens verwijderen en vernietigen.

Opslag gegevens
De verzamelde contactgegevens van de mantelzorgers, zorgmedewerkers en andere betrokkenen worden opgeslagen in een relatiebeheersysteem. Dit systeem is streng beveiligd. Illi Engineering doet er alles aan om de persoonsgegevens optimaal te beveiligen tegen onrechtmatig gebruik.

Contactformulier
Op de website van illi Engineering kun je contact opnemen met illi Engineering via een contactformulier, bijvoorbeeld wanneer je een vraag of een klacht hebt. Deze komt binnen bij onze klantenservice en wordt zo snel mogelijk afgehandeld. De gegevens die we je vragen in te vullen, hebben we nodig om met jou te kunnen communiceren en je zo snel mogelijk van dienst te kunnen zijn.

Contact
Bij vragen of opmerkingen over dit privacybeleid kun je contact opnemen via onderstaande gegevens.

illi Engineering
Laan van Kronenburg 2
1183AS Amstelveen
0612455448
info@interactiefschilderij.nl